Publicaties


Recentelijk zijn de volgende publicaties van mijn hand  verschenen (al dan niet in samenwerking met ťťn of meer coauteurs):


 
Praktijkboek oplossingsgerichte cognitieve therapie (2007)
dr. Luc Isebaert
m.m.v. Myriam Le Fevere de Ten Hove, Louis Cauffman, Geert Van Coillie en Dick J. van Dijk

Is niet elke psychotherapeutische interventie oplossingsgericht? Vanzelfsprekend. Maar het gaat vaker mis dan de therapeut wil weten. Dat heeft nogal eens te maken met de aandacht die geschonken wordt aan de beperking en/of het probleem. En daar zou het juist niet om moeten gaan. De vraag die ertoe doet is wat de cliŽnt wťrkelijk wil. Hulp kan alleen maar effectief zijn als duwtje in de rug voor zelfhulp. Een cliŽnt moet zijn leven zelf (weer) op de rit willen krijgen. Hij hoeft niet perse 'positief' te denken; in die zin is de rol van de therapeut evenmin normatief. Een alcoholist bijvoorbeeld kan kiezen voor alcoholvrije dagen en zelfs voor een alcoholvrij leven, maar ook voor het genot van een glas bier op een bepaald moment (inclusief het risico van een terugval). ReŽle beperkingen in acht genomen kan iedereen zo ver komen als hij zelf wil. Dat bewustzijn vormt de basis van de therapeutische relatie ťn van het veelvuldige succes van de oplossingsgerichte aanpak. De duur van de behandeling is nogal eens omgekeerd evenredig aan het effect; vandaar dat ook wel gesproken wordt van de kůrte oplossingsgerichte therapie.

Isebaert en de zijnen staan in de traditie van Milton Erickson, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg; het specifieke karakter volgt uit het zogenaamde Brugse model, waarvan drie van de vijf (co)auteurs de grondleggers zijn. In dit boek worden de theorie en de technieken verduidelijkt op een aanschouwelijke en praktijkgerelateerde manier, met veel levensechte casuÔstiek. Psychotherapeuten en specialisten treffen in deze handleiding volop efficiŽnte toepassingsmogelijkheden, die zowel bij lichte als ernstige stoornissen succesvol kunnen worden toegepast. Zie:
www.tijdstroom.nl/catalogus/2_GGz/3_Psychotherapie/151_Praktijkboek_oplossingsgerichte_cognitieve_therapie


 


 
Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs (20143)
Louis Cauffman & Dick J. van Dijk
m.m.v. Martin Santman en Nico Schouws

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs biedt een grondige inleiding in het oplossingsgerichte denken. Besproken wordt hoe je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk kunt gaan dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Het boek bestaat uit vier onafhankelijk van elkaar te lezen delen: het oplossingsgerichte denkkader, het werkveld van het onderwijs als geheel, het instrumentarium en het 'doen' en 'laten' in leidinggeven, middenmanagement, onderwijzen, ondersteunen en assisteren.

Geen jargon of compleet andere benadering; wel een expertsysteem op basis van een zeer uitgebreide verzameling gevalsbeschrijvingen, waaruit iedere onderwijskracht naar hartenlust zal kunnen putten. De auteurs spreken de wens uit dat de gebruiker alles wat hij oppikt zo naadloos mogelijk laat aansluiten bij wat hij al weet en kan, kent en doet.
Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs is een inspirerend en uitdagend boek. Zie:
www.boomonderwijs.nl/uitgave/241.

Bestellen: https://www.managementboek.nl/boek/9789059317529/handboek_oplossingsgericht_werken_in_het_onderwijs?affiliate=1851
 


 


 
Zorgbreed - Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, nr. 23 (2009)
Willy van Adrichem, Anne-Catherine de Bruyn, Louis Cauffman, Dick J. van Dijk, Arie Goijaarts, Engelien Houben, Jos Kienhuis, Peter Laros, Myriam Le Fevere de Ten Hove, Gerrit Ophuis, Nico Schouws 

Over de bijdragen van Dick J. van Dijk en Louis Cauffman:
Aan de hand van tien vragen en evenveel antwoorden houden Dick J. van Dijk en Louis Cauffman in De oplossingsgerichte onderwijsassistent een pleidooi voor een klantgerichte benadering door alle onderwijskrachten. In hun tweede bijdrage, Van servet en tafellaken [...], beschrijven zij de complexe opdracht van een middenmanager. Oplossingsgericht werken helpt om van die klus een succes van te maken. Het belangrijkste advies: zorg voor een helder (omschreven) mandaat. In een tweetal columns, Beter verleden en (On)eindigheid schetst Dick J. van Dijk respectievelijk de enig nuttige functie van het retrospectief en het verschil tussen een beperking en een probleem. 

Coachende Gespreksvoering (20163)
Wim Donders (red.)

Wim Donders vroeg een aantal experts om hun kennis en praktijkervaring te beschrijven en realiseerde zo een staalkaart van methodes die ervaren coaches gebruiken. In elk hoofdstuk worden de theorie en de belangrijkste vaardigheden toegelicht. Aan de hand van oefeningen kun je er zelf ervaring mee opdoen. Coachende gespreksvoering is bedoeld voor studenten in sociaal-agogische opleidingen en de opleiding toegepaste psychologie. Inhoud:

Coachen Inge van de Vorst
Oplossingsgericht werken Dick J. van Dijk en Louis Cauffman
Coaching bij verlies Jacob van Wielink en Leo Wilhelm
NLP (Neuro LinguÔstisch Programmeren) Peter Dalmeijer
RET (Rationeel Emotieve Training) Wouter Backx en Theo IJzermans
Mediation Lambert Boot
Motiverende gespreksvoering Tom Boves en Fraukje Kolle
Systeemtheorie en coaching Theo Bruekers
Conflictcoaching Francine ten Hoedt
Biografisch werken met de HST-methode Wim Donders

Zie: www.coachendegespreksvoering3edruk.nl

Bestellen: https://www.managementboek.nl/boek/9789089537270/coachende_gespreksvoering?affiliate=1851

 

 

Bij de Les - Magazine voor schooldecanaat en leerlingbegeleiding, nr. 9 (2010)
Dick J. van Dijk, Kiezen voor oplossingsgericht werken

Als iemand steun zoekt, wordt vaak zijn zelfredzaamheid uitgeschakeld. Veel leerlingen, ouders en collegaís sturen er zelfs op aan: ĎHier is mijn probleem, los jij het maar op.í De beste reactie is een oplossingsgeoriŽnteerde benadering. In dit artikel gaat het om de werkzame factoren, solution talk, toekomstoriŽntatie, relaties, mandaten, variatie en differentiatie. Klik hier voor een weergave in pdf.

 

 

Dissertatie (2013)
Dick J. van Dijk, De taal van oplossingen: een empirisch begrippenkader voor oplossingsgerichte interactie

OGW heeft ťťn doel: het aanboren van krachtbronnen. Om dat te bereiken zijn er drie strategieŽn: afstemmen, richting bepalen en richting houden. Er zijn 26 tactieken, die worden gerealiseerd door 120 manoeuvres, verdeeld over veertien OG-clusters en ťťn ondersteunend cluster. De variatie hangt samen met de tactiek en de context. Wie de taal van oplossingen wil verwerven, moet er in de praktijk mee aan de slag (inquiry learning). Door herhaalde oefening (deliberate practice) kan het begrippenkader systematisch worden geÔntegreerd, geÔnternaliseerd en geautomatiseerd.

De dissertatie kan via deze link worden ingezien: http://goo.gl/dqKAA8. Als je er gebruik van maakt, word je geacht prudent om te gaan met de informatie en geen afschriften voor derden te vervaardigen. Het laatste geldt ook voor de link zelf: het kopiŽren ervan op andere sites is niet toegestaan. Publicaties waarin sprake is van een verwijzing s.v.p. integraal toesturen aan de auteur.


 

 

Beter Begeleiden - Weekblad voor begeleiders in het onderwijs (2015)
Dick J. van Dijk, De taal van oplossingen

Uit de inleiding: In dit artikel vertelt dr. Dick J. van Dijk iets over zijn onderzoek naar oplossingsgerichte interactie. Hij legt in zijn proefschrift nŪet uit dat oplossingsgericht werken (OGW) effect heeft Ė dat is genoegzaam aangetoond; hij maakt wťl duidelijk welk theoretisch concept er achter die effectiviteit schuilgaat. Met zijn bevindingen, die zijn verkregen uit systematische observaties, wil hij (aankomende) specialisten beter toerusten. Klik hier voor een weergave in pdf.